Marius Pedersen A / S

En Solstrålehistorie: Godstransportsektoren

Marius Pedersen A/S (Region Syd) og Tec4 Danmark iværksatte i efteråret 2017 et samarbejde med henblik på at teste og dokumentere Tec4s motorrensningsprodukters effektivitet når anvendt på et antal udvalgte køretøjer.

Formål med samarbejdet var at eftervise Tec4 produkters positive effekt på brændstofforbrug og miljøskadelig emission. Ialt udvalgtes 14 køretøjer som gennemgik et 12 måneders testforløb og hvor testresultaterne afrapporteredes og analyseredes månedligt.

Testparametre:

De testede køretøjers aldre varierede meget med førstegangsregistreringer spændende fra 2007 – 2014. Tilsvarende, opnåedes (meget) forskellige brændstofbesparelser. Sådanne betydelige variationer tilskrives køretøjernes aldersvariationer men også meget forskellige kørselsmønstrer og ”chaufførtemperamenter”.

Alle køretøjer der indgik i Tec4 testforløbet var med en All Risk forsikring forsikret mod evt. skader. Det årlige dækningsomfang var/er dKk 10,000,000.

Testresultater:

Brændstofforbrug

Som resultat af brugen af Tec4 opnåedes meget varierende brændstofbesparelser varierende fra 3%≤Bsf<18% - eller gennemsnitlige 13,47% - over perioden. Heraf udgør Tec4s produktomkostning 11,1% af den samlede brændstofbesparelse.

Reduceret miljøbelastning:

Køretøjernes reducerede Carbon Footprint (miljøbelastning) – dvs emission af miljøskadelige CO2 og andre NOx gasser – kan opgøres til betydelige årlige 97.6 tons per køretøj. Efterfølgende, og i forlængelse at de første 9 måneders testperiode, fortsattes Tec4 (efter)behandlingen af 6 køretøjer og registreringen af samtlige 14 køretøjers kvartalsvise brændstofforbrug.

Her opnåede de genbehandlede køretøjer gennemsnitlige 7% brændstofbesparelser mens de øvrige og ikke genbehandlede køretøjer nu har brændstofforbrug svarende til, og lavere end, brændstofforbrugene på tidspunktet hvor de oprindelige Tec4 motorrensningsbehandlinger påbegyndtes!

Gennemsnitlig 1st års Brændstofbesparelse:
Gennemsnitlig 2nd års Brændstofbesparelse:
13.47%
7%
Produktomkostningseffektivitet (Produktpris/ Dieselomkostning / 100.000km)
11.1%
Erstatter brugen af superdiesler med ordinær diesel:
0.69 kr / ltr
Gennemsnitlig årlig reduction af CO2-udledning:
97.6 Mt
Øgede resurseomkostninger I forbindelse med brugen af Tec4s produkter
Ingen!

Før

DPF Before

Efter

Konklusion:

Med baggrund i brændstofbesparelser der opnåedes på de 14 testkøretøjer kan det forventes at førstegang Tec4-behandlinger udført på køretøjer der i rimelig grad svarer til de som er omfattet af testen har tilfredsstillende effekt i 6 – 9 måneder før fornyet forurening af motorerne retfærdiggør opfølgende Tec4-rensninger.  Efterfølgende Tec4-behandlinger kan forventes at have tilfredsstillende effekt i 12 måneders perioder.

Konservativt vurderet, og baseret på de allerede opnåede resultater, bør gennemsnitlige førstegang brændstofbesparelser på > 10% kunne forventes medens tilfredsstillende >5% brændstofbesparelser bør kunne forventes på efterfølgende behandlinger.

Den reducerede miljøbelastning – dvs emission af miljøskadelige CO2  – vil fortsat være overordentlig  betydelig og selvfølgelig væsentlig for den verden som efterlades til vores børn og børnebørn.

LAD Tec4
hjælpe dig med at opnå lignende resultater

Kontakt os i dag og find ud af hvordan vores professinelle og højeffektive produkter kan hjælpe dig:

SPAR BRÆNDSTOF
SPAR PENGE
FORBEDRE DIT MILJØ

Se FULL CASE STUDY

Indtast din e-mail-adresse for at modtage den fulde case study og lære, hvordan din transport- og logistikvirksomhed kan opnå lignende fordele.

VIL DU GERNE OPNÅ lignende resultater?

Du er altid velkommen til at kontakte vores professionelle stab for at høre nærmere om hvordan Tec4s professionelle brændselsbesparende produkter kan hjælpe dig til:

SPARE BRÆNDSTOF
SPARE PENGE
FORBEDRE DIT MILJØ

Luk menu